• 30
  • 1148 مرتبه
پیشگیری از شیوع بیماری کوید 19 در محل کار

پیشگیری از شیوع بیماری کوید 19 در محل کار

02/08/1399

1 .به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت 20 ثانیه حداقل بشویید. در صورتی که آب و صابون مایع در دسترس نیست می توانید از پنبه آغشته به الکل  استفاده کنید.

2 .از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای نشسته پرهیز کنید.

3 .از تماس نزدیک کمتر از 2 متر با افراد بیمار خودداری کنید.

4. تمامی سطوح (مثل میزهای کنفرانس، میزهای کار) و وسایل (مثل تلفن، صفحه کلید) باید مرتباً با مواد ضدعفونی تمیز شوند.

اخبار مرتبط
gogoanime