خدمات

•    خدمات چاپخدمات چاپ
چاپ هليوگراور بر روی انواع لفاف ها 

•    خدمات لمينت:
لمينت انواع فيلم هايOPP ، CPP، پلي استر ، پلی اتيلن و آلومينيوم جهت مصارف مختلف بسته بندی در صنايع غذايی، دارويی، شيميايی و كشاورزی به صورت حلالی، غير حلالی

•    خدمات برش: 
برش انواع لفاف ها از عرض 32 ميليمتر تا عرض 1500 ميليمتر 

•    خدمات پانچ: 
انواع پانچ موزی، پروانه ای و ....

•    خدمات  زيپ كيپ و  ناچ و ......

•    مشاوره و ارائه خدمات فنی- مهندسی

•    مشاوره و ارائه خدمات طراحی

•    مشاوره و ارائه خدمات كنترل كيفی

•    خدمات صادرات كالا


 

123movies